Completare MMSE 2

Informare adresată utilizatorului MMSE-2

Utilizatorii variantelor MMSE în limbi diferite de limba engleză, ar trebui să își bazeze interpretarea clinică a scorurilor MMSE-2 pe normele colectate local. PAR (publisherul internațional al testului) nu încurajează uzul normelor americane în interpretarea scorurilor clinice ale pacienților care nu îndeplinesc caracteristicile demografice ale etalonului MMSE-2. Utilizarea clinică a semnificației intervalelor scorurilor brute prag (cutoff) ar trebui să fie bazată pe literatura științifică autohtonă despre MMSE/MMSE-2.
Pentru interpretarea scorurilor MMSE-2, puteți proceda astfel (două variante):

  • Utilizați tabelele scorurilor T din cadrul broșurii cu norme pentru populația românească MMSE-2 (fie din cadrul Anexei A, din cadrul manualului). Interpretarea scorurilor T este facilă, deoarece acestea au media = 50 și SD = 10.

Și/sau

  • Utilizați tabelele de la 2.4 la 2.12 pentru a găsi combinația potrivită dintre senzitivitate și specificitate, și apoi localizați scorul brut prag corespunzător scorului brut. Folosiți paginile 30-38. Scorul brut prag 23 din cadrul variantei inițiale a MMSE oferea o senzitivitate de .80 și o specificitate de .82. Folosind aceste valori ca ghid, localizați valorile similare pentru specificitate și senzitivitate în cadrul tabelului corespunzător și citiți scorul brut prag găsit.

Dacă ați utilizat MMSE înainte, datorită faptului că MMSE și MMSE-2:SV sunt echivalente, scorurile sunt comparabile, ceea ce înseamnă că pot fi folosite aceleași scoruri prag și cu MMSE-2. În termenii definirii unui scor prag, autorii sugerează ca fiecare utilizator să determine (în funcție de scopul evaluării/ ipotezei clinice) care este cel mai potrivit scor pentru el. În general, atunci când se realizează screeningul pentru deterioare cognitivă, senzitivitatea înaltă și puterea predictivă negativă sunt în mod uzual foarte importante (cu scopul de a nu rata vreun ”caz pozitiv”).

Senzitivitatea unui test reprezintă proporția de persoane care are boala și este diagnosticată pozitiv de test. Specificitatea reprezintă proporția de persoane care nu are boala și pe care testul o diagnostichează ca negativă. Autorii au încurajat specialiștii să determine care niveluri ale specificității și senzitivității îndeplinesc nevoile lor de evaluare.

Extras din MMSE 

Scorul cutoff larg acceptat și frecvent folosit pentru MMSE este de 23, scorurile de 23 sau mai mici indicând prezența deteriorării cognitive. Deoarece MMSE a fost dezvoltat ca un instrument de screening pentru tulburări cognitive, un scor scăzut (≤ 23) indică atât probabilitatea prezenței unei tulburări cognitive, cât și necesitatea unei evaluări suplimentare. Scorurile nu ar trebui să fie folosite pentru a pune un diagnostic de demență sau pentru a discrimina între diverse forme de demență sau alte tulburări. Cu toate acestea, MMSE poate fi folosit pentru a clasifica gravitatea deteriorării cognitive la pacienții cu demență și / sau alte afecțiuni. Autorii recomandă ca următoarele scoruri prag să fie folosite pentru clasificare: funcții cognitive normale = 27-30, afectare ușoară cognitivă = 21 - 26, afectare cognitivă moderată = 11-20, și grave tulburări cognitive = 0-10.