Lansarea International Declaration for Competence in Psychology

29/07/2016

Avem vești de ultimă oră pentru tine, tocmai de la Yokohama, Japonia, acolo unde are loc International Congress of Psychology (ICP). Reține data de astăzi, 29 iulie 2016, deoarece ea va marca de acum încolo istoria psihologiei la nivel global, fiind data la care a fost lansată oficial International Declaration for Competence in Psychology (Declarația internațională privind competențele de bază în practica psihologiei profesioniste). 

Declarația este rezultatul unui proiect de mare anvergură, demarat în 2013, și intitulat International Project for Competence in Psychology (IPCP). Proiectul IPCP a avut în vedere generarea unui acord universal privind ‪identificarea competențelor‬ de referință care definesc psihologia la standarde profesionale. Deviza acestuia a fost transformarea competenței în limbaj comun pentru recunoașterea internațională și definirea unei identități profesionale a psihologiei. Spre deosebire de alte grupuri de lucru, în cazul IPCP, membrii au fost selectați și invitați să contribuie în baza expertizei lor, fiind reprezentate cinci continente (18 țări) și asociațiile internaționale: International Association for Applied Psychology (IAAP), International Test Commission (ITC) și International Union of Psychological Science (IUPsyS).

Dintre cei selectați pentru grupul de lucru face parte și un profesor român, al cărui nume nu mai are nevoie de alte adăugiri: Dragoș Iliescu, Ph.D. După întruniri consecutive la Stockolm (ICLCC2013), Paris (ICAP2014), Milano (ECP2015), ultima rundă de consultări asupra versiunii draft a Declarației s-a desfășurat în decembrie 2015, moment în care și asociațiile internaționale și naționale de psihologie au fost invitate să ia parte. La Beijing (IPIP2016) se conturase deja versiunea documentului care a primit astăzi, după mici modificări, aprobarea forului internațional.

Declarația își propune să identifice un set de competențe recunoscute și aprobate la nivel internațional, care să servească drept bază pentru o identitate profesională globală și coerentă, dar și ca punct de pornire pentru un sistem de recunoaștere internațională pentru echivalarea programelor de pregătire profesională, pentru procesele de acreditare a programelor, pentru acordarea creditelor profesionale, precum și pentru reglementarea competențelor și a conduitei profesionale.

Cuprinsul Declarației

Declarația cuprinde patru părți:

 

 
1.Introducere Descrie istoricul și procesul dezvoltării.
2.Glosar Prezintă înțelesul atribuit termenilor utilizați, pentru a promova astfel înțelegerea la nivelul audienței internaționale.
3.Preambul Descrie obiectul, scopurile, limitările și potențialele aplicații ale Declarației.
4.Competențele de bază în practica psihologiei profesioniste Prezintă competențele de bază.
2016-07-29 DIliescuSNielsen.jpg
 În imagine, de la stânga la dreapta: Dragoș Iliescu, Ph.D. (Universitatea București, România),  Sverre L. Nielsen, Ph.D. (Norwegian Psychological Association, Norvegia, directorul proiectului IPCP) și Steve DeMers (Association of State and Provincial Professional Bodies, SUA & Canada, inițiatorul proiectului IPCP) la zece minute după lansarea oficială a formei finale a Declarației în cadrul simpozionului The International Declaration on Core Competences in Professional Psychology - From General to Applied din cadrul International Congress of Psychology,  29 Iulie 2016, ora 14, Yokohama, Japonia.
Competențele bazale pentru practica profesionistă a psihologiei:

Competențe bazate pe cunoștințe și aptitudini
KN Posedă cunoștințele necesare (2 competențe)
SK Posedă aptitudinile necesare (2 competențe)
Competențe implicate de comportamentul profesional
PE Practică având o conduită etică (3 competențe)
AP Are un comportament profesionist (6 competențe)
ER Interacționează corespunzător cu clienții și alte persoane (2 competențe)
WD Lucrează cu diversitatea și demonstrează competențe culturale (6 competențe)
EP Operează în calitate de practician evidence-based (3 competențe)
SR Reflectă asupra propriei munci (4 competențe)
Competențe implicate de activitatea profesională
SG Își stabilește obiective relevante (2 competențe)
PA Desfășoară evaluări și sesiuni de evaluare psihologică (3 competențe)
PI Conduce intervenții psihologice (6 competențe)
CO Comunică eficient și adecvat (3 competențe) 

Declarația nu se dorește a fi un standard și nu deține autoritate asupra standardelor stabilite la nivel național sau regional. Întrunirea competențelor menționate nu califică pe nimeni în calitate de psiholog, însă Declarația oferă un ghid util de lucru în conceperea standardelor sau în sprijinul educației, formării sau certificării.

TestCentral încurajează adoptarea și/sau ratificarea Declarației de către asociațiile naționale, cu scopul promovării conștientizării, respectării și includerii principiilor în propriile documente și practici. Sunt binevenite orice fel de inițiative menite să extindă sau adapteze direcțiile trasate de prezenta Declarație la contextele particulare ale țării noastre.

Vom reveni cât de curând cu varianta în limba română a acestui document, până atunci vă rugăm să îl consultați așa cum a fost lansat astăzi, la ICP2016.