Următoarea sesiune

Această secțiune cuprinde informații cu privire la datele preliminare de organizare ale cursurilor de formare TestCentral.

Dacă sunteți interesat de participarea la unul dintre cursuri, vă rugăm să vizitați pagina ”Înscrieri” și să completați formularul specific.

În schimb, dacă sunteți interesat de participarea la unul dintre cursuri, dar nu puteți participa în cadrul sesiunii anunțate mai jos, vă rugăm să specificați în formularul menționat și acest aspect.

Prețul standard al unui modul de curs este de 226.54 EUR, TVA inclus. În funcție de specificul cursului, acesta poate conține unul sau până la patru module. Menționăm că prețul unui curs nu include și licența instrumentului respectiv.


Curs de formare profesională specializat pe evaluarea complexă a personalității CPI

CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ SPECIALIZAT PE EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSONALITĂȚII

Cursul de formare profesională CPI oferit de Testcentral abordează tematica evaluării complexe a personalității normale. CPI este considerat a fi cea mai completă probă de acest gen, datorită modelului cuboid, a celor 20 scale structurale și a celor 10 scale secundare care îi conferă o finețe deosebită în interpretare. Utilitatea lui este recunoscută în numeroase domenii, ramuri şi aplicaţii practice ale psihologiei precum: recrutarea și selecția de personal, optimizarea echipelor, repartiția personalului, dezvoltarea profesională, consilierea și coaching-ul, orientarea școlară și profesională, consilierea vocațională, delincvența și devianța, psihodiagnosticul clinic și terapia.

A. Cui se adresează cursurile de formare profesională CPI : absolvenților licențiați în specializările psihologie, psihopedagogie, asistență socială, consilierilor educaționali, specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul organizațional, cât și tuturor specialiștilor interesați să își aprofundeze cunoștințele cu privire la domeniul evaluării psihologice specifice.

B. Perioada de desfășurare a cursului de formare profesională (4 module):

California Psychological Inventory (CPI)

C. Durata / Structura cursului CPI (4 module)*:


Modulul 1 - Scalele CPI.

• Detalii psihodiagnostice ale celor 20 de scale primare.
• Semnificații interpretative ale scalelor CPI.
• Analize factoriale în interiorul scalelor.
• Caracterul multifactorial al scalelor CPI.
• Scalele secundare ale CPI.
• Predicții comportamentale pe marginea scalelor CPI.

Modulul 2 - Modelul cuboid.

• Scalele vectoriale ale CPI.
• Detalii psihometrice și psihodiagnostice ale scalelor vectoriale.
• Angrenarea scalelor vectoriale în modelul cuboid.
• Conceptul de lifestyle în CPI.
• Detalii psihometrice și psihodiagnostice ale celor patru lifestyle-uri.
• Folosirea CPI ca instrument exponent al teoriei tipurilor.

Modulul 3 - Invaliditatea protocolului.

• Tipuri de invalidare.
• Consecințe psihodiagnostice.
• Detecția invalidității protocolului.
• Detecția cantitativă și calitativă.
• Invalidități marginale și tratamentul lor.
• Interpretarea protocoalelor invalide.

Modulul 4 - Interpretarea globală a CPI.

• Patternuri consacrate în interpretarea CPI.
• Corelații interscale.
• Grupaje de scale.

(*un modul se întinde pe parcursul unei zile, începând cu ora 10)

D. Forma de evaluare finală: studiu de caz / interpretare de profil, în urma căruia se acordă diploma de absolvire a cursului.

E. Taxă de curs: 996.74 EUR, TVA inclus pentru toate cele 4 module.

Curs de formare profesională în evaluarea aptitudinilor cognitive GAMA

CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ SPECIALIZAT PE EVALUAREA APTITUDINILOR COGNITIVE

Cursul de formare profesională GAMA abordează tema aptitudinilor cognitive din perspectiva evaluării nonverbale a inteligenței prin intermediul unuia dintre cele mai accesibile instrumente existente în acest domeniu.

A. Cui se adresează cursurile de formare profesională GAMA: absolvenților licențiați în specializările psihologie, psihopedagogie, asistență socială, consilierilor, specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul organizațional, al sănătății și al educației.

B. Perioada de desfășurare a cursului de formare profesională (1 modul):

General Ability Measure for Adults (GAMA)

C. Durata / Structura cursului GAMA (1 modul)*:

1. Introducere în evaluarea aptitudinilor mentale
2. Abilitatea mentală generală
3. Factorii care influențează abilitatea mentală generală
4. Prezentarea generală a GAMA
5. Structura GAMA
6. Subtestele sale
7. Zonele de utilitate ale administrării testului
8. Administrarea și scorarea GAMA
9. Caracteristicile psihometrice GAMA
10. Interpretarea profilului GAMA
11. Intervalele de încredere
12. Exemple și exerciții
13. Examen: Analiza unui studiu de caz / Interpretarea unui profil

(*un modul se întinde pe parcursul unei zile, începand cu ora 10 și având o durată estimată de 6 ore)

D. Forma de evaluare finală: studiu de caz / interpretare de profil, în urma căruia se acordă diploma de absolvire a cursului.

F. Numărul maxim de participanți: 8 participanți / grupă.

G. Taxă de curs: 249.20 EUR, TVA inclus / 1 modul / participant.

H. Perioada de inscriere: până pe XX.XX.201X, cu achitarea taxei de curs până pe XX.XX.201X.

I. Locația de desfășurare a cursului: str. Icoanei, Nr. 29A, sector 2, București.

J. Înscriere/Participare: pentru înscriere vă rugăm să completați formularul online din secțiunea Înscrieri. În urma preluării datelor necesare, se va elibera o factură proformă pe baza căreia poate fi efectuată plata. Plata se va efectua anterior participării la curs, în RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii proforme.
 

Curs de formare profesională în evaluarea aptitudinilor cognitive MAB

CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ SPECIALIZAT PE EVALUAREA APTITUDINILOR COGNITIVE

Cursul de formare profesională MAB abordează tema aptitudinilor cognitive generale din perspectiva evaluării verbale și non-verbale a inteligenței, prin intermediul unuia dintre cele mai complexe instrumente existente în acest domeniu. Bateria Multidimensionala de Aptitudini, versiunea II a fost proiectată pentru a furniza o măsură comodă și scorabilă obiectiv a aptitudinii cognitive generale. Rezultatele se prezintă sub forma unui profil care conține 5 scoruri la subtestele verbale și 5 scoruri la subtestele de performanță. Testul MAB poate fi considerat varianta creion-hârtie, a ceea este considerat a fi cel mai valoros instrument de evaluare a inteligenței, testul WAIS.

A. Cui se adresează cursurile de formare profesională MAB: absolvenților licențiați în specializările psihologie, psihopedagogie, asistență socială, consilierilor, specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul organizațional, al sănătății și al educației.

B. Perioada de desfășurare a cursului de formare profesională (1 modul):

Multidimensional Aptitude Battery (MAB) 

C. Durata / Structura cursului MAB (1 modul)*:
  1. Introducere în evaluarea aptitudinilor mentale
  2. Abilitatea mentală generală
  3. Factorii care influențează abilitatea mentală generală
  4. Relația Personalitate-Inteligență
  5. Stabilitatea inteligenței
  6. Introducere în MAB
  7. Prezentarea generală a MAB – Scalele MAB
  8. Caracteristicile psihometrice MAB
  9. Instructajul MAB
10. Interpretarea profilului MAB pe cele cinci niveluri de interpretare
11. Exemple și exerciții
12. Examen: Analiza unui studiu de caz / Interpretarea unui profil
(*un modul se întinde pe parcursul unei zile, începand cu ora 10 și având o durată estimată de 6 ore)

D. Forma de evaluare finală: studiu de caz / interpretare de profil, în urma căruia se acordă diploma de absolvire a cursului.

F. Numărul maxim de participanți: 8 participanți / grupă.

G. Taxă de curs: 249.20 EUR, TVA inclus / 1 modul / participant.

H. Perioada de inscriere: până XX.XX.201X, cu achitarea taxei de curs până pe XX.XX.201X.

I. Locația de desfășurare a cursului: str. Icoanei, Nr. 29A, sector 2, București.

J. Înscriere/Participare: pentru înscriere vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 021 230 45 99. În urma preluării datelor necesare, se va elibera o factură proformă pe baza căreia poate fi efectuată plata. Plata se va efectua anterior participării la curs, în RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii proforme. 

Curs formare profesională specializat pe evaluarea complexă a personalității NEO PI-R

CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ SPECIALIZATE PE EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSONALITĂȚII

Cursul de formare profesională NEO PI-R oferit de Testcentral abordează tematica evaluării complexe a personalității normale. NEO PI-R se bazează pe operaţionalizarea modelului Big-Five, probabil cel mai performant model de gen. În concepţia acestuia personalitatea se compune din cinci factori diferiţi: Nevrotism, Extraversie, Deschidere, Agreabilitate şi Conştiinciozitate.

La ora actuală NEO PI-R este cel mai utilizat instrument din cadrul celor cu suport teoretic în Big Five. Datele obţinute din administrarea acestui chestionar furnizează un profil global care rezumă stilul emoţional, interpersonal, experienţial, atitudinal şi motivaţional al persoanei.

Utilitatea lui este recunoscută în numeroase domenii, ramuri şi aplicaţii practice ale psihologiei precum: recrutarea și selecția de personal, optimizarea echipelor, repartiția personalului, dezvoltarea profesională, consilierea și coaching-ul, orientarea școlară și profesională, consilierea vocațională, delincvența și devianța, psihodiagnosticul clinic și terapia.

A. Cui se adresează cursurile de formare profesională NEO PI-R: absolvenților licențiați în specializările psihologie, psihopedagogie, asistență socială, consilierilor educaționali, specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul organizațional, cât și tuturor specialiștilor interesați să își aprofundeze cunoștințele cu privire la domeniul evaluării psihologice specifice.

B. Perioada de desfășurare a cursului de formare profesională (4 module):

NEO Personality Inventory, Revised (NEO PI-R)

C. Durata / Structura cursului NEO PI-R (4 module)*:

Modul 1
Introducere în Big Five şi Abordarea Lexicală

Modul 2
Analiza Meta-Factorilor

Modul 3
Analiza şi Interpretare Aprofundată - Factori şi Faţete

Modul 4
Interpretare Avansată şi Studii de Caz

(*un modul se întinde pe parcursul unei zile, începând cu ora 10 si având o durată estimată de 6 ore)

D. Forma de evaluare finală: studiu de caz / interpretare de profil, în urma căruia se acordă diploma de absolvire a cursului.

E. Numărul maxim de participanți: 8 participanți / grupă.

F. Taxă de curs: 996.74 EUR, TVA inclus, pentru toate cele 4 module / participant.

G. Perioada de înscriere: până pe xx.xx.xxxx, cu achitarea taxei de curs până pe xx.xx.201X

H. Locația de desfășurare a cursului: str. Icoanei, Nr. 29A, sector 2, București.

I. Înscriere/Participare: pentru înscriere vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 021 230 45 99. În urma preluării datelor necesare, se va elibera o factură proformă pe baza căreia poate fi efectuată plata. Plata se va efectua anterior participării la curs, în RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii proforme.