GDPR

În contextul modificării legislației privind protecția datelor, odată cu intrarea în vigoare la 25 mai 2018 a Regulamentului General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), te informăm că am actualizat Politica TestCentral privind Protecția Datelor și Politica de Cookies.

Cu această ocazie, considerăm util să îți reamintim pe scurt cum prelucrăm datele tale și cum le protejăm, iar pentru mai multe detalii te invităm să consulți Politica de confidențialitate, Politica de Cookie-uri și Termenii și condițiile de utilizare a site-ului nostru www.testcentral.ro.

Prelucrăm datele tale personale (date de identificare, date legate de comenzi și tranzacții, date pe care ni le oferi sau pe care le primim în virtutea legii sau a contractului pentru a-ți oferta produse, pentru a-ți putea livra produse) pentru scopuri legitime – în principal pentru furnizarea de bunuri și servicii, pentru a interacționa cu tine, pentru a-ți comunica, cu acordul tău, detalii despre activitatea, produsele și promoțiile noastre.

Prelucrarea datelor tale personale are loc (a) în vederea executării unui contract pe care l-ai încheiat cu noi, (b) pentru a respecta o obligație legală, (c) în virtutea interesului nostru legitim sau a unui interes public major sau (d) în baza consimțământului tău. Pentru comunicările de marketing direct vom ține întotdeauna cont de opțiunile tale.

Trebuie să știi și că odată cu intrarea în vigoare a GDPR ai următoarele drepturi:

Dreptul de acces
Ai dreptul de a ți se comunica, la cerere, dacă datele tale cu caracter personal sunt prelucrate, iar dacă da, ai dreptul de a solicita accesarea acestora. Ai dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, îți vom percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

Dreptul la rectificare
Ai dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor tale cu caracter personal incorecte și poți completa datele incomplete oricând vei considera necesar.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)
Ai dreptul de a ne solicita să îți ștergem datele cu caracter personal.

Dreptul la restricționare. Ai dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor tale cu caracter personal. În acest caz, datele vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

Dreptul la portabilitatea datelor
Ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate și ai dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea noastră.

Dreptul de a obiecta
Ai dreptul de a obiecta oricând, pe motive legate de situația ta, față de prelucrarea datelor tale cu caracter personal de către noi; ni se poate solicita să nu îți mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă ai și îți exerciți dreptul de a obiecta, nu vom mai prelucra datele tale cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Îți poți exercita drepturile menționate mai sus prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, înaintată la adresa de email [email protected]. În cerere, te rugăm să menționezi dacă dorești ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau electronică) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea ți se va face numai personal. Te rugăm să ții cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea ta.

Pentru orice alte informații cu privire la datele tale personale ne poți contacta la adresa: [email protected]