Licențiere

Ce este licențierea? Licența este documentul care atestă că persoana în cauză deține competențele legale și profesionale de a utiliza testele și instrumentele psihometrice pentru care a achiziționat administrările și manualul. Prin urmare fiecare psiholog licențiat trebuie să dețină și să parcurgă în întregime manualul testului. Licența este nominală!

Pentru licențiere nu se percepe niciun cost suplimentar față de costul implicat de achiziționarea chestionarelor, a foilor de răspuns, a manualelor, a grilelor, caietelor de testare sau a celorlalte materiale implicate.

Atenție! Licențierea nu presupune transferarea dreptului de proprietate asupra instrumentului achiziționat; acest drept rămâne în continuare al autorului și al distribuitorului. Licențierea presupune o concesie de utilizare a instrumentului pentru numărul de administrări achiziționat.

Condițiile legale de utilizare ale instrumentelor psihometrice

Instrumentele psihometrice distribuite sub sigla TestCentral și reprezentate în România de D&D Consultants Grup sau OS Organizzazioni Speciali România sunt protejate de legile dreptului de autor și de tratatele internaționale la care România este parte. Reproducerea sau distribuirea neautorizată a acestor teste sau a oricărei părți din ele (itemi, scale, modalități de raportare) se penalizează conform legilor civile și penale în vigoare și este subiectul acțiunilor judecătorești corespunzătoare.

În România, toate drepturile, titlul și toate profiturile asupra și de la instrumentele respective, cât și drepturile de copiere pentru aceste chestionare (incluzând, dar nu limitându-se la orice imagine, fotografie, animație, video, audio, muzica, text și cod incorporate în produs), toate materialele tipărite ce însoțesc produsul și orice copie a produsului sunt proprietatea D&D Consultants Grup, Editura Profex și OS Organizzazioni Speciali România.

Chestionarele numite anterior sunt protejate de legile și tratatele internaționale privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Din acest motiv ele trebuie tratate ca orice alt material protejat de copyright. Nu pot fi făcute copii ale documentelor tipărite ce însoțesc produsul. Este interzisă sub-licențierea, închirierea, vânzarea sau leasing-ul produsului. De asemenea, este interzisă piratarea, recompilarea, dezasamblarea, crearea de produse derivate, modificarea, traducerea sau orice altă încercare de a descoperi modul de funcționare al produsului, fără acordul prealabil în scris al D&D Consultants Grup, Editura Profex sau OS Organizzazioni Speciali România.

Chiar și pentru utilizatorii licențiați, culpa în vreunul din punctele menționate mai sus duce la terminarea automată a licenței și la acțiunile legale ce se impun în conformitate cu legea românească.