Cursul CPI - online - 25 credite COPSI

Ce este inventarul CPI?

Pe scurt, CPI este un amplu chestionar de personalitate construit pentru evaluarea comprehensivă a personalității adulte normale sau cvasi-normale. Bucurându-se de o popularitate deosebită datorită complexității și practicalității sale, inventarul reunește o colecție de itemi dezvoltați empiric, în număr de 260 pentru varianta CPI 260, respectiv 434 pentru versiunea CPI 434. Scorarea itemilor se realizează pe o scală dihotomică (adevărat/fals), având o durată de 25 - 35 de minute în funcție de versiunea administrată a testului. 

De ce să excelezi în utilizarea CPI?

enlightened CPI este descriptiv 

Una dintre caracteristicile definitorii ale CPI este capacitatea de a descrie persoana evaluată în termeni intuitivi și accesibili, ca și când aceasta ar fi fost descrisă în mod obiectiv de către un apropiat care o cunoaște foarte bine. CPI reușește să includă în această intimă prezentare caracteristicile normale, recognoscibile, utile și importante, adaugând ceea ce contează la ceea ce este deja cunoscut despre persoana evaluată.

enlightened CPI este comparativ

Racordarea la baza normativă permite compararea imparțială și etică cu ceilalți, iar astfel pot fi identificate și puse în valoare ariile favorabile, în funcție de scopul evaluării. Examinatorul va putea astfel descrie respondentul organizației, medicului sau consilierului educațional (doar câteva contexte) în termenii punctelor forte și al stilurilor și preferințelor personale.

enlightened CPI este predictiv

Utilizarea de tip incremental, în care rezultatele CPI sunt combinate cu rezultatele altor evaluări aduce un aport considerabil la nivelul predicției comportamentale. În acest mod, specialistul poate interveni în eliberarea potențialul personal, accentuând preferințele personale/strategiile de succes, respectiv reducând preferințele care conduc la nereușite.

De ce CPI și nu un test specific?

Pentru că în 25 de minute vei afla cine este în linii mari cel din fața ta. CPI este un broadband și conține două rânduri de scale: primare și secundare. Scalele primare sunt în număr de 20, în vreme ce scalele secundare variază în funcție de variantă, de la 8 la 15. Versiunile oferite de către TestCentral includ toate cele 35 de scale, iar complexitatea evaluării este similară din punctul de vedere al cantității de informații obținute, cu aplicarea succesivă a unui număr de 35 de teste specifice, având avantajul practic al unei durate de timp de administrare mult mai reduse.

Din punctul de vedere al conținutului scalele pot fi grupate în șase categorii, care acoperă tot ce ți-ai putea dori să afli rapid despre particularitățile de funcționare ale persoanei:

(1) relaționarea interpersonală (7 scale interpersonale),
(2) self-management (7 scale intrapersonale),
(3) motivația și stilul de gândire (3 scale de performanță și stil cognitiv),
(4) caracteristici personale (3 scale),
(5) stilul de muncă (6 scale),
(6) scale suplimentare (9 scale).

Parcurgând cursul vei putea:
  • obține 25 credite, dacă ești membru al Colegiului Psihologilor din România;
  • înțelege modelul teoretic care a stat la baza chestionarului;
  • realiza instructajul de administrare într-un mod care să favorizeze autodezvăluirea, în detrimentul autorecomandării;
  • stabili validitatea protocolului (A distorsionat respondentul sau a fost pe punctul de a distorsiona? Cu alte cuvinte, vei fi capabil să surprinzi eventuala suprareprezentare a punctelor forte, omiterea posibilelor limite, fie fenomenul opus.);
  • identifica stilul de viață și nivelului de satisfacție asociat cu aceasta (Această deprindere îți va asigura o imagine generală asupra contextului de interpretare.);
  • interpreta scalele individuale, atât la nivel normativ, cât și la nivel ipsativ;
  • analiza și interpreta efectul scalelor moderator asupra configurației generale a scalelor;
  • extrage informațiile obținute din interpretarea integrată și corelată a grupajelor de scale pentru a identifica patternuri în structura de personalitate;
  • emite ipoteze cu privire la motivele care conduc persoanele către diferite decizii și acțiuni;
  • înțelege procesul de interpretare ca procedeu iterativ care contribuie la emergența unui profil specific.

și vei dobândi deprinderi de predicție comportamentalăsmiley

Prețul cursului este de 187.01€, TVA inclus: