ADOS‑2

Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition

Varianta revizuită a gold standard-ului în diagnosticul autismului, ADOS

Catherine Lord, Ph.D. Michael Rutter, M.D., FRS Pamela C. DiLavore, Ph.D. Susan Risi, Ph.D. Katherine Gotham, Ph.D. Somer L. Bishop,Ph.D., Rhiannon, J. Luyster, Ph.D. și Whitney Guthrie, M.S.
6 aprecieri

Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS™‑2, Programul de Observație pentru Diagnosticul Autismului™, Ediția a 2-a) este o evaluare standardizată, semi-structurată a comunicării, a interacțiunii sociale, a jocului/folosirii imaginative a anumitor materiale și a comportamentelor restrictive și repetitive în cazul persoanelor trimise către investigație, ca urmare a suspiciunii prezenței unor posibile tulburări din spectrul autist (TSA). Programul ADOS‑2 este varianta revizuită a Autism Diagnostic Observation Schedule™ (ADOS™, Programul de Observație pentru Diagnosticul Autismului; Lord, Rutter, DiLavore și Risi, 1999), recunoscut la nivel internațional ca “standardul de aur” al evaluării prin observație pentru diagnosticarea TSA (Kanne, Randolph, & Farmer, 2008; Ozonoff, Goodlin-Jones, & Solomon, 2005).

ADOS‑2 conține cinci module de evaluare. Fiecare modul include activități standard, concepute să genereze comportamente direct relevante pentru diagnosticul TSA, la diferite niveluri de dezvoltare și vârste cronologice. Caietele de protocol ghidează examinatorul în administrarea activităților, în codarea comportamentelor observate și în scorarea algoritmului. Elementele noi ale ADOS‑2 includ următoarele:

  • Manualul și protocoale actualizate pentru toate modulele, cu recomandări îmbunătățite de administrare, codare și interpretare
  • Algoritmi revizuiți pentru modulele 1-3
  • Scoruri comparative pentru modulele 1-3
  • Modulul Toddler (destinat copiilor mici) și algoritmii asociați pentru evaluarea copiilor de la cele mai fragede vârste
Materiale

ADOS‑2 poate fi folosit pentru persoane cu o gamă largă de niveluri de dezvoltare și de limbaj. Unul dintre cele cinci module este ales pentru a fi administrat în funcție de abilitățile de limbaj expresiv și de vârsta cronologică a persoanei, precum și a adecvării materialelor de evaluare la nivelul de maturitate individual asociat. Examinatorul ia o decizie prealabilă estimativă cu privire la modulul care trebuie administrat în timpul ședinței. Totuși după ce ședința a început examinatorul poate descoperi că este nevoie să schimbe la un modul diferit care se potrivește mai bine cu nivelul observat al limbajului persoanei. Din cauza manierei flexibile în care sunt folosite materialele ADOS‑2, este important ca examinatorii să aibă o înțelegere deplină asupra tuturor protocoalelor modulelor și materialelor ADOS‑2.

Manualul

Manualul românesc al ADOS-2 este o traducere și adaptare a manualului original american. Manualul cuprinde capitole referitoare la administrarea și cotarea fiecărui modul din ADOS, aplicabilitatea ADOS, precum și date referitoare la dezvoltarea instrumentului și la studiile psihometrice.

Manualul nu este disponibil decât pentru utilizatorii cu licență.

Manualul ADOS‑2 este prezentat în două părți. Toți utilizatorii ADOS‑2 ar trebui să se familiarizeze cu ambele părți ale acestui manual.

Manualul ADOS‑2 (partea I): modulele 1-4. Partea I include o imagine generală asupra ADOS‑2, precum și informații privind administrarea, codarea și interpretarea, dezvoltarea instrumentului și informații psihometrice despre modulele 1-4. Deși această parte se concentrează în principal pe modulele 1-4, ea prezintă recomandări generale relevante pentru toate cele cinci module.

Manualul ADOS‑2 (partea a II-a): modulul Toddler. Partea a II-a urmează aceeași structură ca partea I și se concentrează în mod specific pe modulul Toddler. Modulul Toddler reprezintă o contribuție majoră adusă instrumentului, facilitând o evaluare mai precisă a copiilor mici. Deoarece evaluarea copiilor foarte mici are provocările sale unice, prezentarea materialului pentru modulul Toddler este discutată separat.

Caietele de protocol

Fiecare modul ADOS‑2 are propriul său caiet de protocol care oferă ordine și structură în administrarea, codarea și scorarea modulului. Secțiunea Observație este folosită de către examinator, în timpul sesiunii, pentru a ghida prezentarea și observarea activităților și pentru a lua notițe. Secțiunea codare este folosită imediat după sesiune, când examinatorul atribuie scoruri globale în baza comportamentului observat al persoanei. După completarea codării, Algoritmul este folosit pentru a facilita scorarea. O prezentare a modulelor ADOS‑2 este oferită în continuare.

Cele cinci caiete de protocol sunt următoarele:
Modulul Toddler. Pentru evaluarea copiilor între 12 și 30 de luni și care nu folosesc vorbirea în sintagme în mod constant.
Modulul 1. Pentru evaluarea copiilor de 31 de luni sau mai în vârstă și care nu folosesc vorbirea în sintagme în mod constant.
Modulul 2. Pentru evaluarea copiilor de orice vârstă care folosesc vorbirea în sintagme, dar care nu sunt fluenți verbali.
Modulul 3. Pentru evaluarea copiilor și adolescenților tineri care sunt fluenți verbal.
Modulul 4. Pentru evaluarea adolescenților mai în vârstă și a adulților care sunt fluenți verbal.

Componența kitului testului

Kitul ADOS‑2 este kitul complet, cu cinci module, care include toate materialele interactive de tip stimul necesare pentru administrarea fiecărui modul ADOS‑2, împreună cu manualul ADOS‑2 și un set de caiete de protocol pentru fiecare modul. Multe dintre materialele-stimul sunt folosite în cadrul administrării mai multora dintre module. Kitul ADOS‑2 conține un număr mare de materiale care au fost atent selectate și verificate de autori pentru a răspunde solicitărilor comportamentale multi-faţetate ale fiecărei activități ADOS‑2. Examinatorul folosește aceste materiale pentru a atrage și a structura atenția persoanei examinate în timpul evaluării.

Kits ADOS2.JPG
Principiile de utilizare

ADOS-2 este un instrument psihometric clinic de clasă C

Profesioniștii care intenționează să utilizeze ADOS‑2, ar trebui să dețină a priori educație, pregătire și experiență, care să includă utilizarea de (baterii de) teste administrate individual, precum și o expunere extensivă la temele relaționate cu TSA. Deși o varietate de specialiști pot folosi ADOS‑2, modul în care utilizează rezultatele în scrierea rapoartelor și în formularea recomandărilor, ar trebui să fie consecvent cu activitatea profesională din domeniul lor. Spre exemplu, psihologii clinicieni și medicii ar putea folosi ADOS‑2 pentru a susține un diagnostic medical; psihologii școlari ar putea folosi rezultatele pentru a justifica o încadrare în învățământul special; terapeuții ocupaționali și logopezii ar putea folosi rezultatele pentru planificarea tratamentului. În toate cazurile, fiecare profesionist care utilizează ADOS‑2 trebuie să se asigure că specializarea, experiența și pregătirea sa sunt adecvate pentru scopul urmărit.

Atunci când utilizează ADOS‑2, examinatorii trebuie să fie suficient de familiarizați cu activitățile și modul de codare astfel încât să-și poată concentra atenția pe observarea individului evaluat, nu pe detaliile de administrare.

Este de asemenea critic pentru examinator să exerseze folosirea ADOS‑2 cu cazuri care nu reprezintă evaluări formale și să se familiarizeze pe deplin cu activitățile de evaluare, câștigând încrederea că poate aplica corect și acurat categoriile de coduri. Cantitatea de exercițiu necesar pentru fiecare examinator variază, deoarece depinde de experiența anterioară a examinatorului în ceea ce privește TSA, observațiile formale și administrările individuale.

enlightened ADOS‑2 este doar o componentă a unei evaluări diagnostice complete pentru TSA. El oferă informații numai cu privire la comportamentele curente și bazate pe un eșantion de timp limitat. Evaluarea TSA, ca și evaluarea altor tulburări, necesită evaluarea mai multor domenii de funcționare, cu mai multe instrumente și colectarea de informații din surse multiple. Specialiștii care folosesc ADOS‑2 ar trebui să rețină că informația furnizată de acest instrument nu ar trebui să fie niciodată folosită izolat pentru a determina diagnosticul clinic al unui individ sau eligibilitatea sa pentru diverse servicii. Pentru un diagnostic clinic complet, vor fi necesare informații suplimentare precum cele legate de istoricul dezvoltării și provenind adeseori dintr-o observație mai îndelungată, dar și un interviu detaliat cum este Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R, Interviul de diagnosticare a autismului, revizuit; Rutter, Le Couteur și Lord, 2003) sau alte interviuri cu însoțitorii/aparținătorii sau chestionare cum ar fi Social Communication Questionnaire (SCQ, Chestionarul comunicării sociale (Rutter, Bailey și Lord 2003; vezi și Corsello et al., 2007). În plus, informații despre abilitățile cognitive și de limbaj ale persoanei sunt necesare pentru a interpreta comunicarea și comportamentele sociale, cu scopul de a pune un diagnostic clinic de TSA.

Selectează produsul Cod Preț Disponibilitatea produsului
ADOS-2 KIT SCORARE MANUALĂ T 4.886,86€ * Stoc redus
UPGRADE ADOS-2 KIT SCORARE MANUALĂ 1.208,90€ * Stoc redus
*TVA INCLUS - Dacă dorești un număr diferit de administrări, cu un preț unitar mai bun, sună la 0722.698.175 sau scrie-ne pe adresa support@testcentral.ro.