Terapia copilului, cuplului și a familiei

În această secțiune vă veți putea echipa cabinetul cu o gamă diversificată de instrumente și teste proiective. Veți găsi aici resurse excelente pentru consiliere și terapie. DAS va fi util în evaluarea adaptării partenerilor, fiind deopotrivă folositor în cuplurile formale, cât și în cele informale.

În terapia centrată pe familie sau copil puteți utiliza cu succes diagnoza prin joc. Scenotestul vă pune la dispoziție în întregime materialele sale care vor stimula administrarea inovativă a acestei metode proiective. Testele proiective de desen și testele aperceptive își vor demonstra utilitatea în momentul în care doriți să depășiți mecanismele defensive ale clientului aflând temele dominante pe care să vă axați demersul terapeutic.