Consiliere școlară și universitară

În secţiunea de ”Consiliere școlară” sunt prezente cinci teste. LSI este un chestionar de evaluare a temperamentului copiilor, cu scopul de a trasa modalitatea în care temperamentul unui şcolar influenţează interacţiunea acestuia cu şcoala, materiile şcolare, mediul clasei, profesorii etc. LSI este excelent pentru trasarea planurilor de acţiune pentru orientarea şcolară, adică pentru optimizarea modalităţii de interacţiune a şcolarului cu mediul şcolii şi cu felul în care abordează învăţatul. LSI este utilizat atât ţintit pe şcolari cât şi ca instrument pentru profesori, în scopul personalizării abordării didactice. 

TEDE6 este un test laborios, dar al cărui rezultat este pe măsura timpului presupus pentru evaluare: testul evaluează educabilitatea persoanei evaluate, adică măsura în care aceasta poate beneficia de pe urma unui program educaţional, al unui training sau al unui curs. TEDE este utilizat atât în domeniul şcolar, cât şi ca măsură de selecţie pentru admiterea în anumite programe de învăţământ superior, sau pentru admiterea în programe de training la nivel organizaţional.

Cele două instrumente destinate evaluării aptitudinii pentru școlaritate: KEV și GATA, vin în întâmpinarea nevoii familiei și a copilului de a se acomoda cu noua etapă a vieții (KEV contribuie la preîntâmpinarea anxietății școlare) și evaluează abilitățile necesare copiilor la începutul ciclului elementar (GATA).

SACQ se concentrează pe calitatea adaptării studentului la cerințele experienței universitare. Cele două arii principale de aplicabilitate ale SACQ sunt consilierea și cercetarea.