Stres și well-being

Secţiunea dedicată stresului ocupaţional este o secţiune amplă, care cuprinde trei teste importante. SWS este un chestionar care evaluează patternul comportamental de tip A, adică acel conglomerat de comportamente manifestate la locul de muncă, pe baza cărora o persoană poate fi predispusă la afecţiuni medicale, în special fiind evidenţiate de studii afecţiunile coronariene. SWS este deseori utilizat în momentul selecţiei de personal, dar de cele mai multe ori este parte din programe de dezvoltare personală, de prevenţie, de sănătate ocupaţională sau de responsabilitate corporatistă.

ASSET este o formă prescurtată a celebrului OSI (Occupational Stress Inventory) şi este indicat atât pentru evaluarea diferenţelor individuale în perceperea stresului ocupaţional, cât şi pentru evaluarea de climat corporatist, cu accent pe percepţia stresului ocupaţional.

JSS este unul dintre cele mai celebre inventare de măsurare a stresului ocupaţional, rezultat din studiile derulate de Charles Spielberger la University of South Florida şi reprezintă o modalitate scurtă, ieftină, rapidă, de evaluare a percepţiei individuale, grupale sau organizaţionale asupra stresului ocupaţional sau a climatului organizaţional.