Înregistrare

Date personale

  • *
    Solicită ajutorul
  • *
  • *
  • *
  • *
  •  

CONFIDENȚIALITATE

Formular de confidențialitate a datelor
Pentru a putea achiziționa produsele prezentate pe www.testcentral.ro este necesar să fii înregistrat și să furnizezi datele personale solicitate în cadrul secțiunii specifice de înregistrare. Datele personale furnizate sunt utilizate și tratate de către S.C.D&D CONSULTANTS GRUP S.R.L. în scopurile menționate mai jos și în deplin acord cu respectarea legii nr.676/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Datele personale furnizate vor fi folosite pentru următoarele scopuri:
a) obligații asociate cu stipularea clauzelor contractuale și execuția acestora;
b) trimiterea de informaţii sau materiale promoţionale, inclusiv prin utilizarea adresei de e-mail, în cazul în care acest serviciu a fost solicitat în mod specific (solicitare de informaţii, abonare la newsletter etc.)
Prelucrarea datelor pentru scopurile menţionate se face utilizând atât metode automate, cât şi metode neautomatizate pe perioada de timp necesară pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate datele. Sunt luate măsuri specifice de securitate pentru a preveni pierderea de date, utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare şi accesul neautorizat. Refuzul de a furniza aceste date în scopurile menţionate la litera a) face imposibilă achiziționarea de pe site-ul www.testcentral.ro prin intermediul serviciului online. În schimb, refuzul furnizării de date pentru scopurile prevăzute la alineatul b) nu produce niciun impact asupra capacităţii de a achiziție.
Operatorul de date este S.C.D&D CONSULTANTS GRUP S.R.L. cu sediul în str. Grigore Moisil nr. 42, sector 2, București. Datele colectate nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia situațiilor referitoare la încheierea, cât şi punerea în aplicare a contractului sau atunci când este impus de prevederile legale, prin regulamente sau prin proces juridic.
Datele cu caracter personal acordate S.C.D&D CONSULTANTS GRUP S.R.L. sunt cunoscute numai de către părţile implicate, care sunt în mod expres instruite de către operator și dețin competențele necesare în structura organizației să desfăşoare activităţile legate de buna gestionare a relaţiei cu utilizatorul în scopurile indicate.

  • *